Expozice hornin Českého krasu v Solvayových lomech

Datum: 26/12/2012

Praktika


Velmi názorná expozice hornin Českého krasu byla letos instalována v areálu Solvayových lomů. Celé kubíkové bloky typických druhů barrandienských vápenců byly soustředěny na malém prostoru před bývalou trafostanicí. Díky velkým rozměrům vzorků lze dobře pozorovat lomové plochy, proces zvětrávání i odkryté fosilie. Všechny vzorky jsou vybaveny destičkami se srozumitelným popisem - každý kámen se představuje v první osobě a prozrazuje svůj původ a charakteristické vlastnosti. Pěknou kolekci doplňují břidlice, prachovce, diabas či tufový bazalt. Ani z výkladové tabule k expozici jsem bohužel nevyčetl, kdo je autorem. Každopádně mu patří dík.