D.Q.Bowen: Sea level 400 000 years ago - Analogue for present and future sea level ?

Datum: 24/10/2011

Odborné texty-studie-abstrakta


D.Q.Bowen:  Hladina moře před 400 000 lety - analogie současné a budoucí mořské hladiny ?

Climate of the Past. 2010(6); 1, pp.19-29.

Charakteristiky oběžné dráhy Země kolem Slunce jsou podobné stavu před 400 000 let (MIS 11). Orbitální excentricita byla tehdy nízká a precese nevýrazná. Autor vychází z předpokladu, že tyto charakteristiky podmiňují přirozenou variabilitu kolísání mořské hladiny. Údaje o výši přílivové čáry v MIS 11 upravuje "korekčním vzorcem", který eliminuje zkreslení dané vertikálním pohybem pobřeží v důsledku tektoniky. Tento vzorec byl navržen podle dat známých z posledního interglaciálu (MIS 5.5) z různých oblastí reprezentujících různé tektonické režimy. Autor došel k závěru, že hladina oceánů byla v té době velmi blízká hladině dnešní, s předpokládanou odchylkou kolem 1.5 m.

Plný text ke stažení ZDE