Červený lom u Koněprus

Datum: 02/05/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Červený lom u Koněprus

 49°54'38.15"N, 14°4'32.929"E

Přístupová cesta do lomu odbočuje vlevo ze silnice od Koněprus do Bykoše (asi 600m od parkoviště, za první levotočivou zatáčkou). Vstup je omezen, je nutno domluvit se s ostrahou. Podle dostupných informací byla těžba definitivně ukončena, stopy nedávných zásahů do stěny souvisí nejspíše se stabilizačními pracemi. 

Lomovému prostoru dominuje asi 150m dlouhá stěna obrácená k jihu, vysoká asi 20-25m. Suchomastské vápence, které se v lomu těžily, mají šedo-růžovou barvu, takže pojmenování lomu je zcela oprávněné. Byli zde objeveni drobní trilobité a hojné mikrofosilie (konodonti a tentakuliti). 

Suchomastské vápence obsahují v některých vrstvách drobné bělavé shluky kalcitu zvané "stromatactis". Původ těchto struktur není jednoznačně objasněn. 

Ve výplních krasových dutin byly objeveny pozůstatky třetihorních živočichů (kosti tapírů, nosorožců, koní, atd.).

Dole vlevo: pohled z přístupové cesty (od západu), vpravo: Červený je červený

Dole: Dno lomu tvoří světlé koněpruské vápence, které jsou od červených vápenců suchomastských ostře odděleny.