Černý lom (Dalejský profil)

Datum: 14/03/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Černý lom (NPP Dalejský profil)

 50°1'54.314"N, 14°20'12.184"E

V lomu původně nazývaném "Kamčatka" byla ukončena činnost už ve třicátých letech 20.století. Dno lomu bylo zatopeno a později zavezeno sutí z protějšího svahu. Západním směrem přechází lomová stěna do lokality známé jako "Lobolitová stráň". Ve východní stěně je odkryta hranice silur-devon (doplňkový profil). Vápence lochkovského souvrství tu konkordantně nasedají na souvrství požárské.  

Zdroj: J. Kříž: Geologické památky Prahy