Bruce L. Stinchcomb: More Paleozoic Fossils

Datum: 25/05/2013

Knihy-články-recenze


Bruce L. Stinchcomb je emeritním profesorem geologie v St. Luis. Věnoval se především výzkumu starých hornin v Missouri, Wyomingu, Montaně a na Aljašce. Pracoval rovněž v Severních kanadských provincích, v Ontariu, na Labradoru a v Quebeku. V oblasti paleontologie se zaměřuje na nejstarší měkkýše, zejména na monocoplacophora, dále na prekambrické stromatolity a problematika.

Dr. Stinchcomb je vášnivým sběratelem fosilií. Jak lze tušit z jeho profesního zaměření, nejvíce jej přitahují nejstarší zkameněliny z prekambria a raného paleozoika, nicméně spektrum této publikace pokrývá paleozoikum v plném rozsahu. 840 nálezů Dr. Stichcomba či jeho kolegů a přátel pochází téměř výlučně ze Spojených států. Nálezy jsou prezentovány po taxonomických skupinách a velmi bohatě ilustrovány (každý nález nejméně na jedné fotografii). Zvláštností je, že autor uvádí u řady nálezů i "value range", odhad současné ceny fosilie na trhu. Je docela zajímavé srovnat si uvedená cenová rozpětí s cenovkami z Geosvětu.

Dr.Stinchcomb publikoval již několik podobných sbírek: Paleozoic Fossils, Mesozoic Fossils I (Triassic and Jurassic), Mesosoic Fossils II (Cretacerous), Cenozoic Fossils I (Paleogene, Cenozoic Fossils II (Neogene). 

Vydalo nakl. Schiffer Publishing Ltd., 2012.    160 str. A4, cena 30 USD (2013)