Březno u Postoloprt

Datum: 08/10/2011

Exkurze-lokality-výpravy


50°21'23.597"N, 13°44'18.816"E

Při cestě z Března do archeologického skanzenu dojedeme k objektu střelnice (což je mimochodem dobrý důvod, proč sem nejezdit například v sobotu).  Tok Ohře se v tomto místě - nedaleko pod jezem - stáčí doleva a zařezává se ostře do pravého břehu. Eroze zasahuje severní svah Březeneckého vrchu, takže je už z dálky vidět prudký sráz obnažený opakovanými sesuvy. Na místě je pak velmi zřetelná nestabilita svahu se známkami čerstvých pohybů: utržené bloky jílovité horniny leží rozbité při úpatí i s čerstvou vegetací pocházející z vyšších pater, mladý porost se sklání do svahu nebo je popadaný a zavalený kusy slínovců a jílovitým bahnem. Při výstupu ke stěně je třeba překračovat hluboké čerstvé brázdy, u stěny samotné pak laické oko rozezná trhliny, které předurčují rozsah a objem příštích sesuvů. Budete-li mít pocit, že se Vám houpe půda pod nohama, nemusí to být jen pocit, a také to nevěstí nic dobrého. Požitkovou hranici adrenalinové zábavy má každý nastavenou jinde, ale i flegmatikům si dovoluji poradit, aby se na tuto lokalitu nevydávali po dešti. Když ne kvůli bezpečnosti, tak pro hodně bahnitý terén, v němž se dají nechat boty. Svou první návštěvu zde jsem z těchto důvodů vzdal, protože se v tom jílovitém terénu plném puklin a děr nedá pohybovat.       

Lokalita je výjimečným nalezištěm fosilií ze stupňů období Turon/Coniac (svrchní křída, cca 80 mil, stratotyp březenského souvrství). Celkem zde bylo popsáno asi 300 druhů zkamenělin. Nad vrstvou sideritových konkrecí jsou popisovány hojné nálezy zbytků mořských krabů (v tomto ohledu jsem neměl štěstí). Prof. Antonín Frič popsal naleziště u Března ve své Studii křídového útvaru, díl V. (Březenské vrstvy), str. 12: "Na pravém břehu Ohře u Března mezi Postoloprty a Louny zvedá se pří­krá stěna slínovitých Březenských vrstev, které již Reussovi velké bohatství druhů poskytly. Poněvadž tu v době přítomné nalézá se nejbohatší a zároveň nejpřístup­nější naleziště zkamenělin těchto vrstev a možno jest dotyčné vrstvy nálezů přesně označiti, rozhodli jsme se horizont tento dle tohoto naleziště nazvati vrstvami Březenskými. R. 1889 podrobil jsem toto místo přesnému výzkumu a naučil se tu pět poloh rozeznávati, z nichž každá vyznačuje se zvláštním palaeontologickým rázem. Jsou to vrstvy následující, na profilu obr. č. 2. naznačené." (nákres níže).

Za prohlédnutí stojí nejen sráz nad střelnicí, ale i zářez v břehu řeky pod cestou. Až  vás to přestane bavit, lze se opláchnout v Ohři a vydat se do blízkého skanzenu. Good luck !

Obr. dole vlevo: celkový pohled od střelnice, dole vpravo: bahno

Obr. dole: konkrece

Obr. dole: foraminifera, zvětšení 40 x