Borečský vrch

Datum: 05/02/2012

Exkurze-lokality-výpravy


Doslova zástupy lidí vystoupaly během prvního únorového víkendu na kopec Boreč (446 m) u Lovosic, neboť nastaly ideální podmínky k pozorování nevšedního geotermálního úkazu, jímž je tato hora proslavena. Za jasného počasí totiž teplota venkovního vzduchu při úpatí kopce klesla na - 6 st. C. Výstup na vrchol za takových podmínek doprovází pocit, že se člověk docela pěkně zahřál, ale není to rozhodně jen fyzickou námahou. Teploměr na vrcholu ukázal +1 st. C ! To ale nebylo vše. Na zploštělém temeni kopce se v prostoru zhruba 1000 m2 otevírají četné průduchy, jimiž hůrka vydechuje vzduch o teplotě 13 st. C. Jak tvar vrchu - podobného mnohým v Českém středohoří - tak i tato scenérie navozuje kulisu doutnající sopky. S vulkanismem to ovšem nemá nic společného.

Korpus Borče je tvořen magmatickým sukem  z horniny zvané trachyt. Jde o třetihorní vyvřelinu, která utuhla dříve, než se jí podařilo dostat k zemskému povrchu. Druhotně byla obnažena erozí a odnosem okolních hornin. Struktura suku byla narušena a došlo k jejímu rozpukání, čímž vznikly vertikální vzduchové kanály spojující úpatí hory s jejím vrcholem. Za určitých teplotních poměrů "nasává" hora chladný vzduch skrze suť při svém úpatí, vzduch se v jejím nitru ohřívá a následně stoupá k vrcholu, kde je "vyfukován" četnými průduchy. Kopec se tak chová jako teplotní čerpadlo země-vzduch. Efekt je mimořádně působivý právě v chladných dnech, protože rozdíl teplot vzduchu v okolí hory a při ústí průduchů může být větší než 20 st. C. Dojem je umocněn i poměrně silným "tahem" vzduchu proudícího z průduchů. Je-li vzduch dostatečně vlhký, pak se v bezprostřením okolí průdušných jam vytváří překrásné ojínění, ba i ledové rampouchy. Podle tohoto příznaku lze snadno odhalit i nenápadnější ústí kanálů.     

Na vrch Boreč (NPP) vede naučná stezka z Režného Újezda. Lemuje ji 12 informačních panelů, které dobře osvětlují geologické souvislosti popsaného jevu a přírodní zvláštnosti této lokality. Místo je zvláště oblíbeno mezi muflony z širokého okolí. Poslední tabule umístěná na jihovýchodním svahu s výhledem na Lovosice také připomíná tragedii bitvy, již nedaleko rakouská vojska svedla s pruskými na počátku sedmileté války.