Baumiller, Messing: Pohyb stvolnatých lilijic

Datum: 31/10/2010

Knihy-články-recenze


Baumiller T.K., Messing Ch.G.: Pohyb stvolnatých lilijic a jeho ekologické a evoluční souvislosti.

Palaeontologia Electronica, Vol.10 (1):2A:10.     (http://palaeo-electronica.org)

Lilijice (Crinoidea) představují jedny z nejtypičtějších fosilií paleozoika. Zásadním předělem v jejich evoluci bylo masové vymírání na rozhraní perm-trias. V dnešních mořích žije pouhých 100 druhů, z nichž většina obývá hloubky pod 100m. Autoři studovali druh Neocrinus decorus v jeho přirozeném prostředí při Bahamských ostrovech v hloubce kolem 420 m. Pořídili filmový a fotografický záznam, který byl poté systematicky zpracován. Bylo zjištěno, že stvolnaté lilijice se dokáží aktivně pohybovat překvapivou rychlostí až 3m za 5 min. V článku jsou analyzovány 2 typické pohybové vzoce ("finger-tip pull" a "elbow crawling"). Autoři komentují morfologické znaky lilijic související se schopností pohybu a věnují se i rozboru stop, které zanechává na dně. Pohyb zřejmě lilijicím usnadňuje vyhledání výhodné životní pozice a také jim snad umožňuje únik před predátory.  Paleozoické lilijice byly převážně sesilní, přisedlé organismy. Schopnost aktivního pohybu, doložená touto publikací u současných lilijic se stvolem, je překvapivá. Autoři uzavírají, že jde patrně o adaptační mechanismus post-paleozoických druhů.