Adamovič J. et al. Atlas pískovcových skalních měst

Datum: 13/03/2012

Knihy-články-recenze


Vydala Academia, 2010; 459 str. s bohatou fotodokumentací; 500, Kč (2012)